Seznam izobraevanj
Zapeljevanje za NJEGA
Zapeljevanje za NJO
Strategije zmenka ON
Strategije zmenka ONA

Coaching za zmenke
Telefonski coaching

Predstavitev
 
Strategija zapeljevanja ON
Cilji "Kako poiskati in zapeljati ensko?"

Zapeljevanje v praksi za NJEGASte moki, ki si eli izboljati uspenost pri enskah? elite postati enskam privlaen? Ali obuditi strast v razmerju?

e ste odgovorili pritrdilno, potem vedite, da se zapeljevanja lahko nauite. Poznati morate tehnike zapeljevanja, uporabiti pravi pristop ob pravem asu, vedeti kako, kdaj in zakaj poteka zapeljevanje.


Ponujamo vam prilonost spoznati skrivnosti, kako enskam ponuditi, kar si podzavestno elijo. Spoznali boste v praksi preverjene in uspene metode, kako postati magnet za neneji spol. Ko poznate navade, priakovanja in vedenja ensk, kako izbirajo mokega, lahko izberete tisto, ki si jo elite, pritegnete njeno pozornost in postanete poeljiv moki.

Z osvojenimi veinami boste samozavestno nagovorili ensko, jo osvojili in obdrali.  Z dobro voljo in vedno na zabaven nain do elenih rezultatov.

Na seminarju »Kako poiskati in zapeljati ensko?« boste pridobili potrebna znanja in veine ter se optimalno pripravili na osvajanje ensk. Tako boste na spontan in sproen nain v razlinih okoliinah/situacijah ustvarili prilonosti spoznati novo prijateljico ali ivljenjsko sopotnico.

Seminar je zasnovan tako, da zajema kljuna podroja zapeljevanja iz teorije in prakse, vkljuno s praktinimi primeri iz vsakdanjega ivljenja.

Seminar je namenjen mokim, ki:
- so dalj asa samski in si elijo novih poznanstev,
- elijo ponovno razviti partnersko razmerje,
- so v preteklosti imeli negativne izkunje pri navezovanju stikov.

Cilji seminarja:
1. Nauiti se, kako nagovoriti, spoznati, zapeljati in obdrati ensko.
2. Najti sebi primerno ensko.
3. Postati bolji od drugih mokih in prehiteti konkurenco.
4. Priuiti se novega znanja in vein.
5. Pridobiti na samopodobi, samozavesti in odlonosti.

Podatki o seminarju: "Zapeljevanje v praksi za NJEGA"

Kraj seminarja:Ljubljana ali Maribor
Lokacija:Podatke o toni lokaciji sporoimo pravoasno pred izvedbo seminarja.
Datum:Sprejemamo predprijave. Termin sporoimo takoj po zapolnitvi skupine.
as trajanja:7 ur
Kotizacija:140,00 €
Nain plaila:Predraun

Seminarji se bodo zaradi bolje kvalitete odvijali v manjih skupinah.

Za dodatne informacije smo vam na voljo

041 695 190

Število prijav na natečaj je omejeno. S pravočasno prijavo si zagotovite zgodnjo udeležbo.