Iščem:
Ii po spolu in starosti:
 
Spol: M Ž
Starost: let
 
Ii po ID oglasa:
 
ID oglasa:
 
 
 
Nai lani
Tukaj si lahko ogledate oglase nekaterih naih lanov in lanic. Za lanstvo v nai agenciji se odloajo aktivni in zaposleni ljudje razlinih interesov, izobrazbe in starosti, katerim ritem ivljenja pogosto ne dopua potrebnega asa ali prilonosti za samostojno iskanje partnerja. Seveda so vsi nai lani polnoletni, prevladujejo pa nekako tisti med 40. in 70. letom starosti. Praviloma so slovenski dravljani tako iz mesta kot iz podeelja, lahko pa so tudi iz tujine.
Agencija ureja in posreduje kontakte med lani.

e vas je kateri oglas pritegnil in bi eleli stopiti v stik s katerim naim lanom-ico in postati na lan, nas pokliite ali nam poljite izpolnjen informativni e-obrazec za nadaljnje sodelovanje.