Iščem:
Ii po spolu in starosti:
 
Spol: M Ž
Starost: let
 
Ii po ID oglasa:
 
ID oglasa:
 
 
 
Nai lani
Tukaj si lahko ogledate oglase nekaterih naših lanov in lanic. Za lanstvo v naši agenciji se odloajo aktivni in zaposleni ljudje razlinih interesov, izobrazbe in starosti, katerim ritem ivljenja pogosto ne dopuša potrebnega asa ali prilonosti za samostojno iskanje partnerja. Seveda so vsi naši lani polnoletni, prevladujejo pa nekako tisti med 35. in 70. letom starosti. Praviloma so slovenski dravljani tako iz mesta kot iz podeelja, lahko pa so tudi iz tujine.
Agencija ureja in posreduje kontakte med lani.

e vas je kateri oglas pritegnil in bi eleli stopiti v stik s katerim našim lanom-ico in postati naš lan, nas pokliite ali nam pošljite izpolnjen informativni e-obrazec za nadaljnje sodelovanje.