Pogoji uporabe
Odgovornost
Uporaba spletne strani www.mojpartner.si, njenih storitev in storitev agencije Gala, je izkljuno na lastno odgovornost, zato Agencija Gala ne prevzema nobene odgovornosti niti za kodo niti za stroke, ki jih povzroi uporaba te strani in njenih storitev. Agencija Gala ne daje nobenih zagotovil, da bo ta stran zadovoljila vae individualne potrebe, elje in priakovanja. Prav tako vam ne jamimo, da bo spletna stran mojpartner.si delovala brezhibno, brez napak in brez prekinitev.

Agencija ne ustvarja razmerja, temve posreduje za sreanja. Osebna uspenost je odvisna od mnogih dejavnikov, na katere agencija nima vpliva. Predvsem je odvisen od oseb, ki sodelujejo z agencijo, od strank samih in realnost njihovih priakovanj.

Medsebojno spoznavanje je na lastno eljo in odgovornost. Agencija Gala ne jami za verodostojnost posredovanih podatkov, jih ne preverja in ne dokumentira osebnih, zdravstvenih in obutljivih osebnih podatkov in ne prevzema nikakrnih odgovornosti za njihovo morebitno netonost. Prav tako ne prevzema nikakrne odgovornosti za ljubezenske teave ali kodo glede posredovanih kontaktov, medsebojno interakcijo in osebnega priakovanja glede zmenkov.

Sodelovanje
Sodelovanje in/ali informacije o naih lanih so na voljo preko raznih oblik lanskega sodelovanja ali s klicem na tevilko komercialnega telefona.

Nedopustna uporaba
Za nedopustno uporabo strani www.mojpartner.si se teje:
- poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku
- krenje tajnosti ali objava podatkov, ki pripadajo drugim uporabnikom
- poiljanje podatkov, ki krijo avtorske pravice
- posredovanje lanih ali zavajajoih osebnih podatkov

Uporabnik se strinja, da se ob oddaji predvidenih podatkov in vsebine preko za to namenjenih obrazcev na spletni strani www.mojpartner.si zabelei datum in ura oglasa ter IP tevilka oz. naslov izvora ter da se v primeru suma, da je prilo do nedopustne uporabe, kaznivega dejanja ali da je potreben sodni pregon dejanja, navedeni podatki posredujejo ustreznim slubam.

Uporaba posredovanih osebnih podatkov
S posredovanjem osebnih podatkov preko prijavnega ali kontaktnega obrazca oziroma  telefonsko, boste dovolili agenciji Gala, kot upravljavcu osebnih podatkov, da posredovane osebne podatke obdeluje v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in doloili Splone uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Agencija Gala bo vae posredovane podatke uporabljalo zgolj v namene, za katere ste dali privolitev oziroma pokazali interes. Vaih predstavitvenih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam brez vaega dovoljenja. Za potrebe predstavitev in realizacijo zmenka ne posredujemo vaih osebnih podatkov (priimek in naslov).

Vae osebne podatke obdelujemo na podlagi vaega soglasja za as do preklica vaega soglasja za namen navezovanja stikov, obveanje o partnerskih predlogih, aktualnih storitvah agencije in dogodkih.

Uporaba informacij in gradiv
Objavljeni teksti in vsebina na www.mojpartner.si so last Agencije Gala. Vsakrno kopiranje in razmnoevanje teh vsebin brez pisnega  dovoljenja Agencije Gala je prepovedano in kaznivo.

Pravno obvestilo
Ta pravilnik lahko obasno spremenimo, v tem primeru bo spremenjena zadnja verzija pravilnika zavezujoa. Z uporabe spletne strani mojpartner.si sprejemate in potrjujete pogoje in pravila poslovanja. Agencija Gala, lahko vsebino te strani spremeni ali jo odstrani kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakrne odgovornosti za posledice teh sprememb.