Seznam izobraevanj
Zapeljevanje za NJEGA
Zapeljevanje za NJO
Strategije zmenka ON
Strategije zmenka ONA

Coaching za zmenke
Telefonski coaching

Predstavitev
Sploni pogoji
Monost prijave
Na seminar se prijavite tako, da izpolnite obrazec, vabilo z vsemi informacijami pa boste v im krajem asu prejeli po e-poti.

Prijave na seminar ali delavnico, objavljene na spletni strani www.mojpartner.si (organizator Agencija Gala s.p.) sprejemamo po telefonu ali pisno na e-naslov: info@mojpartner.si. S prijavo in plailom se strinjate s pogodbenimi doloili in splonimi pogoji, pripravljenimi za izvedbo seminarja ali delavnice. Plailo kotizacije se mora izvesti pred zaetkom izobraevanja. Prijava je zakljuena s plailom.

Nain plaila
Ko prejmemo vao prijavnico na izobraevanje, vas obvestimo o podrobnostih in nainu plaila. Kotizacijo poravnate na poslovni raun Nova KBM: IBAN SI56041730110201991.

Plailo kotizacije
Plailo kotizacije se mora izvesti najmanj dva delovna dneva pred zaetkom izobraevanja. Datum plaila, cena in ostali pogoji so navedeni na predraunu, ki ga Agencija Gala polje na e-naslov prijavljenega udeleenca na seminar/delavnico. Raun boste prejeli pred zaetkom izobraevanja.

V primeru, da se plaanega seminarja/delavnice ne morete udeleiti, se ga lahko na raun vae prijave udelei druga oseba. O spremembi nas pravoasno obvestite.

Odpoved prijave in stroki
Odpoved prijave na seminar je mona le v pisni obliki, poslani na e-naslov info@mojpartner.si. Odpovedi, posredovanih preko telefona, ne sprejemamo.

V primeru odpovedi in vrailu kotizacije si pridrujemo pravico zaraunati nastale administrativne stroke (v viini vrednosti seminarja/delavnice). Stroki odpovedi so:
- do 7 delovnih dni pred izobraevanjem zaraunamo 30 % administrativnih strokov,
- do 3 delovnih dni pred izobraevanjem zaraunamo 50 % administrativnih strokov,
- dan pred ali na dan izobraevanja denarja ne vraamo. V primeru, da se izobraevanja ne udeleite, odsotnost smatramo kot odpoved in zaraunamo celotno kotizacijo.

Odpoved izobraevanja zaradi bolezni je mona le s predloenim zdravnikim potrdilom.

Odpoved dogodka s strani Agencije Gala
Pridrujmo si pravico do spremembe vsebine, datuma, lokacije in odpovedi posameznega izobraevanja. O odpovedi ali spremembah boste pravoasno obveeni preko telefona in/ali elektronski poti. Pridrujemo si pravico do odpovedi izobraevanja; v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti ali jo prenesete na naslednji termin.

Zasebnost
Agencija Gala, bo vae osebne podatke uporabljala samo za lastne potrebe in jih ne bo posredovala tretjim osebam. Zbrani podatki se lahko uporabljajo za promocijske namene. Podatke bomo na vao zahtevo kadar koli spremenili ali izbrisali.

Pravna odgovornost
Vse informacije na spletni strani so preverjene, vendar ne odgovarjamo (izrecno ali implicitno) za natannost, popolnost in aurnost informacij. Agencija Gala ne prevzema odgovornosti za katero koli vrsto kode, ki je nastala z uporabo informacij, objavljenih na spletni strani ali pridobljenih na seminarjih in delavnicah. Uspenost pridobljenega znanja v praksi je odvisna od posameznikovega (osebnega) pristopa.