Storitve
Osnovno članstvo
Ekskluzivno članstvo
Pogosta vprašanja
 
 
Pogosta vpraanja

Spodaj objavljamo seznam pogosto zastavljenih vprašanj v zvezi z našimi storitvami.

Po em se Agencija Gala razlikuje?

Smo osebna predstavitvena agencija. Trudimo se, da vas osebno spoznamo, tako kot tudi vse ostale lane. S lanom se opravi spoznavno sreanje in spoznavni intervju, zaradi esar poznamo elje in priakovanja na obeh straneh in tako lahko priporoamo primeren kontakt. Odnos med agencijo in lanom je na ravni osebnega sodelovanja, zaradi esar niste in tudi ne boste zgolj številka.

Za razliko od navezovanja stikov preko spleta, mi naše stranke poznamo in vam jih predstavimo take kot smo jih spoznali.

Kako dolgo e delujete?

Agencijo smo ustanovili leta 1997 in od samega zaetka smo se trudili uveljaviti nov pristop dela, ki temelji na osebnem predstavitvenem nivoju. Nain dela smo vseskozi razvijali in izboljševali in danes smo edina osebna predstavitvena agencija, ki se ukvarja s storitvami osebnih predstavitev in organiziranjem druabnih dogodkov za samske.

Kaj pomeni osebna predstavitvena agencija?

Izvirna znailnost Agencije Gala je osebno sodelovanje, zaradi esar poznamo vse naše lane, kar nam omogoa, da skrbno pripravimo sleherno predstavitev. Standard vseh naših predstavitev temelji na ravni osebnega predhodnega obvešanja, kar pomeni, da pred realizacijo predstavitve obvestimo o tem obe strani ter predstavimo potencialnega partnerja in šele po pritrditvi obeh, predstavitev tudi realiziramo.

Tako ste zmeraj obvešeni nad novimi predstavitvami oz. osebami, ki vas elijo spoznati, ter imate monost predstavitev sprejeti ali odkloniti.

Koliko lanov teje agencija?

Natanno število lanov je zelo teko podati, kajti število in raznolikost* lanov, od katerih so vsi pripravljeni spoznati nekoga in iti z njim na zmenek, se nenehno spreminja, saj si najdejo partnerja ali pa svoje lanstvo iz razlinih razlogov dajo na mirovanje. Z rednim oglaševanjem v razlinih medijih in na internetu pa privabljamo vedno nove lane, da nadomestijo tiste, ki so e našli svojega partnerja in nas zapustili.

* lani se med seboj loijo po spolu, starosti, poklicu, eljah itd. zaradi, esar ne paše vsak vsakemu in bi bilo vsakršno podano število lanov nujno zavajajoe.

Kako je z zaupnostjo?

Zaupnost in varovanje vaših podatkov jemljemo zelo resno. Predstavitveni profili in predstavitve ne zajemajo izsledljivih podatkov kot so (naslovi, telefonske številke...).

Brez vašega dovoljenja telefonske številke ne posredujemo.

Kaj je predstavitev?

Predstavitev pomeni, da smo lanoma po predhodni medsebojni predstavitvi uredili  izmenjavo telefonske številke, kjer sta se z izmenjavo le-te oba strinjala. V nadaljevanju lahko tako samostojno stopita v kontakt.

Koliken je va odstotek uspenosti?

Ureditev zmenka oz. predstavitev in svetovanje pri izbiri potencialnega partnerja je domena agencije in ta del zmeraj opravimo uspešno. Na ustva, ki se nato prebudijo ali ne, pa seveda ne moremo vplivati. Za veino urejenih predstavitev slišimo, da se je par imel lepo in preivel lep zmenek. Natanen odstotek uspešnih zmenkov in prebujenih ustev pa je nemogoe poznati, saj nas lani ne obvestijo zmeraj o poteku zmenka.

Skoraj vedno pa imamo tretjino lanov »v mirovanju«, saj si le-ti vzamejo as, da se prepriajo o prihodnosti odnosa z osebo, ki so jo spoznali.

Koliko asa traja uvodno sreanje?

Priporoamo, da namenite uvodnemu sreanju do 30 minut svojega asa. Sreanje je brez obveznosti, je pa pomembno in nam omogoa, da zvemo nekaj ve o vas, vaših eljah, ivljenjskem stilu in priakovanjih. Predstavili vam bomo tudi razline monosti sodelovanja, ustrezne vašim potrebam in priakovanjem.

Nudite kakno garancijo za uspeh?

Druenje in zmenki so zelo osebna stvar. V nobenem primeru ni mogoe nuditi garancije na potek zmenka oziroma na njegov razplet v smislu vašega osebnega priakovanja. V asu vašega lanstva pa vam bomo zagotovo predstavili nekoga, ki ga boste eleli ponovno sreati.

Zakaj ne more biti lanstvo brezplano?

Pri urejanju predstavitev osebno telefoniramo lanom in jih o potencialnih partnerjih obvešamo iz prve roke, kar je osnova za dobre predstavitve. To terja obilo asa in zakulisnega dela. Visoke stroške pa predstavlja tudi iskanje primernega partnerja; tako se velik del lanarine nameni oglaševanju v razlinih medijih in novaenju novih ljudi. Kvalitetno delo in oglaševanje sta povezana s stroški – od tod tudi cena.

Kdo so vai lani?

Naši  lani so preteno samostojni, resni in uspešni ljudje. To seveda ne pomeni, da so vsi diplomanti - mnogo zanimivih ljudi in strokovnjakov je izoblikovala šola ivljenja. V glavnem privabljamo (pre)zaposlene in ustvarjalne ljudi, intelektualce, poslovnee, upokojence ter nasploh moške in enske z razlinimi interesi, ki elijo spoznati sebi primerno osebo. Vsi so uspešni na svojih podrojih, le da še niso spoznali tiste prave osebe.

Zakaj nudite svetovanje, e pa so vai lani tako uspeni?

Naši  lani so lahko zelo uspešni na svojih podrojih, kar še ne pomeni, da so uspešni tudi pri navezovanju stikov. S koristnimi namigi vam svetujemo na podrojih, pomembnih za uspešen zaetek razmerja, kar vam bo v pomo pred in na samih zmenkih.

Iem dolgorono razmerje. Ali je vaa agencija pravi naslov zame?

Vsekakor. Imamo nain dela, ki temelji na osebnem sodelovanju. Ljudje, ki sprejmejo naš nain dela in si vzamejo as za sreanje z nami ter z našimi lani imajo resen namen in išejo resno in stabilno razmerje.

Lahko spoznam mlaje dame?

Da, lahko vam predstavimo tudi mlajše enske. eprav veina ensk eli spoznati moške svojih let, oziroma do 5 let starejše ali mlajše, obstajajo pa tudi izjeme. Pokliite nas, da se pogovorimo o vaših eljah.

Lahko spoznam tudi osebo za obasna druenja?

Da. Poklie nas tudi precej ljudi, ki elijo spoznati nekoga za prijetno obasno preivljanje prostega asa. Tudi obasna druenja urejamo po principu osebnih predstavitev in skrbimo za vašo diskretnost.

Zakaj ekskluzivno lanstvo ne more biti ceneje?

Ekskluzivno lanstvo gre preko meja, ki jih nudijo vsa ostala lanstva, kar zahteva veliko angairanja, zakulisnega dela, stroškov, truda in ustvarjalnosti s strani agencije. Kot e povedano, so osebne predstavitve uinkovita in zahtevna storitev, ki terja veliko vloenega asa in dela agencije, tudi izven agencijskega - za ekskluzivno lanstvo pa velja to še posebej.

Zakaj je ekskluzivno lanstvo tako posebno?

Ekskluzivno lanstvo nudi zelo targetirano iskanje pri emer je nivo storitev prilagojen osebnim eljam lana. Za vas skrbi osebna svetovalka za stike in deluje kot vaš oseben agent, kar je edinstvena in luksuzna storitev. Za vas samoiniciativno iše primernega partnerja, lobira, spodbuja interes, intervjuva potencialne partnerje, ureja predstavitve in vam poroa iz prve roke. Agencija se posluuje tudi razlinih metod izven agencijskega iskanja ter aktivno dela za vas. S takšno metodo urejanja predstavitev dosegamo zelo dobre rezultate.

Zakaj imate razlina lanstva?

Da smo lahko zadovoljili raznolikost potreb naših lanov ter tako ponudili ustrezne rešitve im širši populaciji, smo za vas pripravili razline pakete lanstva. Vsa naša lanstva odlikuje visoka kvaliteta, razlikujejo pa se po obsegu storitev in metodah dela, kot se tudi iskalci partnerjev razlikujejo v svojih eljah in potrebah.